Inngang til bunkers

Her foregår skyting i vinterhalvåret.

Vår utendørsbane

Her foregår skyting sommerhalvåret

Vår utendørsbane


Under ser du den nybygde hallen på Vigeland, med 10 standplasser med elektroniske skiver. Parkering til høyre. Bak vinduet er klubbrommet.