Inngang til bunkers

Her foregår skyting i vinterhalvåret. Hovedsaklig medlemmer med eget våpen, Mandager kl 18.

Vår utendørsbane

Her foregår skyting sommerhalvåret

Vår utendørsbane

Under ser du den nybygde hallen på Vigeland, med 10 standplasser med elektroniske skiver. Parkering til høyre. Bak vinduet er klubbrommet.